De succesvolle strijd van Nederland tegen het water

Een groot deel van Nederland ligt aan het water. Dit geldt onder meer voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Groningen, Flevoland en ook Friesland. Daarnaast lopen er talloze rivieren door het hele land. Doordat Nederland laag ligt, stroomt er veel smeltwater van hoge bergen elders in Europa via dit land naar de zee. Dit heeft al meerdere malen voor problemen gezorgd. Zo overstroomde de Maas in de jaren negentig. De Watersnoodramp van 1953 overtrof echter alles. Omdat Nederland dergelijke problemen niet nogmaals mee wilde maken, voert het land al jarenlang een succesvolle strijd tegen het water.

sand dunes

Dijken en duinen

Vrijwel de gehele Nederlandse kustlijn is voorzien van duinen. Mocht de zeespiegel onverhoopt stijgen, dan zijn deze duinen in staat om het land te beschermen tegen het water. Ditzelfde geldt voor dijken. Deze beschermen bijvoorbeeld het achterliggende land van rivieren tegen overstromingen. Wanneer het water tot grote hoogte stijgt en duinen en dijken zwakker worden, worden er vaak zandzakken geplaatst. Op deze manier wordt de kans op een dijk- of duindoorbraak beperkt.

Waterkeringen

De duinen en dijken alleen zijn echter niet voldoende om Nederland te beschermen tegen het water. Nee, er zijn ook speciale waterkeringen geplaatst. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland en de Deltawerken in de provincie Zeeland. Ook de Balgstuw bij Rampspol in het Flevolandse Ens is een goed voorbeeld van een instrument dat wordt ingezet om achterliggend land te beschermen tegen water. Daarnaast vinden we door het hele land natuurlijk talloze sluizen om te voorkomen dat grote delen van Nederland onder water komen te staan.

Veel geld in bescherming

Wanneer alle dijken, duinen en waterkeringen in Nederland niet bestonden, zou ruim een derde van Nederland onder water liggen. Door de jaren heen is er dan ook veel geld geïnvesteerd in het beschermen van het land tegen wateroverlast. Ook nu blijft het belangrijk dat er voldoende geld beschikbaar is voor bescherming tegen wateroverlast. Gelukkig zijn er in Nederland inmiddels de nodige bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Zij worden vaak door de overheid ingeschakeld bij dreigende problemen.Natuurlijk wil de overheid dit zo goedkoop mogelijk uit laten voeren, maar zij gaan vast niet doorvragen om korting of aanbiedingen op producten. Het gaat immers om de toekomst van het hele land en in dat geval wordt er natuurlijk niet op de kleintjes gelet!

money