Wonen

 •  Corporatieholding Friesland [Grou] Corporatieholding Friesland is als woonorganisatie actief in de hele provincie Friesland. De organisatie bestaat uit acht locaties van WoonBedrijf, het service- en onderhoudsbedrijf WoonService, ontwikkelbedrijf WoonProject en het aanneembedrijf WoonAannemer. 
 • De Friese Greiden Groep [Bolsward]
 • Friestins Woonbeheer [Grou]
 • Nieuw Wonen Friesland [Leeuwarden]  
 • Optimaal [Franeker]
 • St. Chr. Woonmaatschappij [Broeksterwoude]
 • Wonen noordwest friesland [Sint Annaparochie] 
 • Woningbouwvereniging Smallingerland [Drachten] 
 • Woningbouwvereniging Zuidwest-Friesland [Balk] 
 • Woningcorporatie Dongeradeel [Dokkum] 
 • Woningcorporatie Welkom [Bolsward] Welkom biedt u alles op het gebied van huren, kopen en wooncomfort.
 • Woningstichting Dantumadeel [Veenwouden] Bouw en beheer huurwoningen 
 • Woningstichting Haskerland [Joure] Openingstijden Maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur
 • Woningstichting Kollumerland [Kollum] Verhuur van woningen, projectmatig laten bouwen van koopwoningen
 •  WoonBedrijf locatie Drachten [Drachten] WoonBedrijf is hét adres voor huurwoningen waar ook in Friesland. Als huurder kunt u er terecht met al uw vragen. 
 •  WoonBedrijf locatie Drachten [Drachten] WoonBedrijf is hét adres voor huurwoningen waar ook in Friesland. Als huurder kunt u er terecht met al uw vragen.
 •  WoonBedrijf locatie Heerenveen [Heerenveen] WoonBedrijf is hét adres voor huurwoningen waar ook in Friesland. Als huurder kunt u er terecht met al uw vragen. 
 •  WoonBedrijf locatie Koudum [Koudum] WoonBedrijf is hét adres voor huurwoningen waar ook in Friesland. Als huurder kunt u er terecht met al uw vragen. 
 •  WoonBedrijf locatie Leeuwarden [Leeuwarden] 
 •  WoonBedrijf locatie Oosterwolde [Oosterwolde] WoonBedrijf is hét adres voor huurwoningen waar ook in Friesland. Als huurder kunt u er terecht met al uw vragen. 
 • Accolade Groep [Heerenveen] Friese woningcorporaties bieden gezamenlijk hun woningen aan. Woningzoekenden kunnen via www.hurenkopenwonen.nl of bij een van de corporaties een ‘optie’ nemen op een bepaald type woning. www.hurenkopenwonen.nl is een intitatief van Accolade Groep.
 • Arqin [Heerenveen]
 • Gemeentelijk Woningbedrijf Schiermonnikoog [Schiermonnikoog]
 • Gemeentelijk Woningbedrijf Vlieland [Vlieland]
 • Huurdersplatform Nieuw Elan [Leeuwarden] Huurdersplatform Nieuw Elan is de onafhankelijke koepel van huurdersorganisatie van Nieuw Wonen Friesland. Het Platform behartigt de belangen van de huurdersorganisaties en van individuele huurders.
 • Lyaemer Wonen [Lemmer]
 • Makelaardij Sneek [Sneek] Complete woonsite met woningen Te koop in ZuidwestFriesland. wonen aan water, exclusief wonen, seniorenwoningen, en nieuwbouw
 •  Patrimonium Sneek huren.kopen.wonen. [Sneek]
 • Stichting Woningbouw Achtkarspelen [Buitenpost]
 • v/h De Bouwvereniging [Harlingen]
 • Vastgoed Trynwalden [Gytsjerk] Uw makelaar voor de verkoop of aankoop van uw woning. Ons makelaarskantoor is aangesloten bij de makelaarsorganisatie VBO (www.vbo.nl). Taxatie nodig? Wij taxeren snel en goedkoop. Ons taxatierapport wordt geaccepteerd door elke Nederlandse geldverstrekker en de NHG.
 • Vereniging voor Groepswonen van Ouderen Heerenveen [Heerenveen] Door bestuurs wijziging is het adres veranderd.
 • Woningbedrijf Gemeente Ameland [Ballum]
 • Woningbeheer Harlingen [Harlingen]
 • Woningbouwvereniging Pierre Louis [Terschelling West]
 • Woningstichting Almenum [Harlingen]
 • Woningstichting de Wieren [Sneek]
 • Woningstichting Weststellingwerf [Wolvega]
 • Woon Zorgvoorzieningen Opsterland [Gorredijk]
 • Woonbedrijf loc. Koudum [Koudum]